FANDOM


Last edited: 17 February 2015      
We Care For You Uganda 2016

Het doel van de vereniging is initiatieven te ontplooien in de medische, welzijns-, onderwijs-, zorg- en gezondheidssector (evenals de ondersteuning van economische microprojecten) in Oeganda of elders in Afrika vanuit de visie en beginselen vervat in de opdrachtverklaring/missieverklaring van Rotary International, Rotary Foundation en Zonta International of van gelijkgestemde serviceclubs, naar het oordeel van de raad van bestuur. De vereniging kan – in de breedste zin, alleen of in samenwerking met andere organisaties, (zowel Belgische als Oegandese of uit andere Afrikaanse landen) – alle activiteiten organiseren, steunen en bevorderen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Dit doel sluit elk winstoogmerk uit. Zij kan evenwel op bijkomstige wijze economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het hoofddoel.

External linksEdit

ContactEdit

Email: wecareforyouuganda@gmail.com
Twitter: @wecareforUganda

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.